Тема: Українські імена

Показ результатів 1 до 10 з 25

 1. #1
  Приєднався 05.04.2007
  Звідки Львів
  Повідомлень 354

  Українські імена

  Як на мене - не можна забувати свого коріння, про давні часи...
  Щоб багато не казати...пишу...ми маємо ще і Традиції, треба їх не тільки памятати....
  Чекаю на Думки! Якщо лінивість не завадить перечитати ось це

  Багато народів світу вірили в магічну силу імені, його нерозривний зв'язок з людиною, яку воно називає. Вірили в це і давні слов'яни. Тому часто нарікали дітей назвами звірів — Вовк, Ведмідь, Зубр, вважаючи, що такі імена відлякуватимуть злих духів. Дитину могли назвати й негарним ім'ям (Некрас, Поганка, Нехорош, Мал, Крив), сподіваючись, що воно не сподобається нечистій силі і вона залишить дитину в спокої.
  Велике поширення в Давній Русі мали двоосновні слов'янські імена з другим компонентом -волод, -мир, -слав, -полк, -гост, -жир і под.: Всеволод, Володимир, Житомир, Боримир, Творимир, Брячислав, Мстислав, Ростислав, Ярослав, Ярополк, Святополк, Доброгост, Мутижир і т. п.
  Великою варіативністю у творенні похідних від особових власних імен характеризуються деякі говори сучасної української мови. Наприклад, на Закарпатті жіноче ім'я Ганна має понад 70 розмовних варіантів: Аннуся, Ануша, Аннушка, Ангорка, Анниско, Аннище, Аннуца, Андя, Анніка, Ганя, Ганька, Ганиско, Ганьча, Ганьчуша, Нйзя, Нйця, Онйзя, Онуша тощо. Ім'я Микола побутує на цій же території у таких формах: Миколав, Миколай, Миколайко, Миколаїк, Миколайцьо, Микула, Микулик, Микульцьо, Никола, Никора, Никбцьо, Коця, Кбцьо та ряд інших.
  За народною традицією, сучасний словник «Власні імена людей» Л. Г. Скрипник і Н. П. Дзятківської подає імена Кость, Олекса, Гнат, Панас, Наталка, Одарка та інші як рівноправні офіційні варіанти поряд з іменами Костянтин, Олексій, Ігнат (Ігнатій), Опанас (Афанасій), Наталія, Дарина та інші.
  Розмовні форми імен лишаються основним джерелом поповнення офіційного іменника і в наш час. Так, до недавнього часу ім'я Леся вживалося лише як пестлива форма повних імен Лариса, Олександра, Олена, але, за вимогами батьків, які хотіли записати ім'я дочки в документах саме в такій формі, ім'я Леся набуло прав повного імені. У згадуваному вище словнику-довіднику ім'я Леся винесено в реєстр з такою позначкою: «скороч. варіант від ряду імен (Лариса, Олександра та ін.), який все частіше фіксують як документальне ім'я на честь української поетеси Лесі Українки».
  Статусу офіційного набуло в наш час і ймення Олеся, а також паралельні форми чоловічого імені — Олесь, Лесь, що раніше побутували лише як здрібніло-пестливі варіанти повного імені Олександр. На усталення цих імен у ролі офіційних великий вплив мали літературні наймення видатних українських письменників і діячів культури, таких як Лесь Мартович (документальне ім'я та ім'я по батькові Олекса Семенович), Лесь Курбас (Олександр Степанович), Олесь Гончар (Олександр Терентійович).

  Які ж імена були найпоширенішими серед наших прадідів?
  Львівський мовознавець Р. І. Осташ провів дослідження відомих козацьких «Реєстрів», складених після Зборівської угоди 1649 р. і виданих О. Бодянським у 1875 р. «Реєстри» зберігають імена й прізвища (правильніше, «прізвищеві назви», оскільки «прізвище» в сучасному розумінні цього слова — явище пізнішого часу) понад 40 тисяч козаків з Наддніпрянської України. За підрахунками Р. І. Осташа, у «Реєстрах» зафіксовано близько 200 імен. Основне навантаження припадає на 120. За частотою вживання вони розподіляються у такій послідовності. Першість належить двом іменам—Іван (11 % від загальної кількості імен), Василь — 6 %. Далі йде 9 імен, кожне з яких має частотність 2—3 %. Це Федір, Степан, Грицько, Михайло, Семен, Андрій, Яків, Олексій, Фесько (похідне від Феодосій). Близько 1 % набрали імена: Гаврило, Данило, Ігнат, Роман, Савка, Дмитро, Максим, Мартин; 0,5 % — Кондрат, Левко, Лук'ян, Марко, Матвій, Микита, Остап, Павел, Пилип, Юрко, Ярема, Ясько (похідне від Яків).
  У православних святцях, на відміну від католицьких, на кожен день року припадає, як правило, поминання кількох святих, отже піп мав можливість вибору імені з-поміж кількох. Деякі імена згадувались у святцях неодноразово, іноді понад 10 разів (ім'я Іван поминалось 79 днів на рік, лише в січні були дні Иоанна Предтечи, Иоанна Кушника, Иоанна Златоуста тощо) ', інші ж були рідкісними, екзотичними. Згадаймо в цьому зв'язку історію наречення героїні повісті І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря»: «Ту дівчину звали Нимидорою. Піп був сердитий на ЇЇ неслухняного батька й надавав його дітям таких іменнів, що всі люди на селі ніяк не могли убгати їх собі в голову, а баба-повитуха ніколи не могла донести в своїй голові того ймення додому і губила його на поповому порозі. Тій дівчині піп дав ймення Минодора, а люди на селі звали її Нимидорою».
  Внаслідок протистояння православної та уніатської церков з'явилося багато біблійних, переважно старозавітних, імен типу Авраам, Веньямін, Герасим, Давид, Дамнян, Инокентій, Єлисей, Иов, Лазарь, Макарій, Назарій, Пантелеймон, Парфеній, Саватій, Самуїл, Серафим, Соломон, Філімбн, Версавія, Гликерія, Діонісія, Єфросінія, Макрина, Рахйля, Ребека, Соломія, Таїса, та ряд інших.
  Після Великої Жовтневої соціалістичної революції було ліквідовано церковний список і введено свободу вибору імені. У 20-х роках іменник значно розширився й оновився. Оновлювання здійснювалося за рахунок запозичення західноєвропейських імен, як: Альберт, Артур, Едуард, Еміль, Роберт, Альбіна, Гертруда, Елла, Елеонора, Ельвіра, Емілія, Емма, Жанна та ін.; повернення давніх імен Олег, Ігор, Вячеслав; створення нових, зокрема абревіатур: Владлен (з рос. Владимир Ленин), Кім «Комуністичний Інтернаціонал молоді»; Рем — «революція, електрифікація, машинобудування», Ревмира — (рос. революция мировая), Пятвчет— (рос. пятилетка в четыре года) та ін.
  У нових іменах знайшли відбиття революційні події, атрибутика революції, настрої масового ентузіазму, сподівань на швидку індустріалізацію країни. Дітей називали такими іменами, як: Революція, Інтернаціонал, Авангард, Геній, Граніт, Іскра, Май, Майя, Воля, Титан, Зоря, Індустрія, Електростанція, Енергія, Електрифікація, Мартен, Трактор і т. п. Щоправда, побутування таких імен не набуло масового характеру, більшість з них не витримала перевірки часом і вже в 30-х роках вони почали щезати. Лишились у вжитку лише деякі з новостворених імен, такі як Вілен, Владлен, Октябрина, Майя та деякі інші. Значно суттєвішими виявилися малопомітні в той час глибинні масові процеси, які відбувались у вживанні імен і які призвели до значної перебудови старого іменника. Уже в 30-ті роки у містах вийшли на перше місце за частотою вживання імена Володимир, Юрій, Ніна, Валентина, Галина, тоді як популярні до революції Іван, Василь, Ганна, Марія з'являлися рідше. У селах цей процес протікав повільніше, але й там у 30-х роках першість зайняли жіночі імена Валентина, Ніна, Галина, Тамара, залишивши далеко позаду Ганну, Марію і Євдокію.
  У наш час усталився досить постійний і компактний набір імен. Спостерігається, крім того, значна концентрація імен, тобто невелика кількість їх охоплює переважну більшість новонароджених. Так, за підрахунками, проведеними за даними загсів, у м. Ульяновську п'ять найпоширеніших чоловічих імен (Сергій, Олександр, Андрій, Володимир, Ігор) і шість жіночих (Олена, Світлана, Наталя, Ірина, Ольга, Марина) одержали майже три чверті всіх народжених у 1967 р. хлопчиків та дівчаток. Така ж група найпоширеніших імен (з незначними змінами) отримала першість у 1967 р. і в м. Києві. Всього у 1967 р. в Києві було використано лише 66 жіночих і 52 чоловічих імені. Більше того, п'ять жіночих імен (Олена, Ірина, Світлана, Тетяна, Наталя) охопили половину маленьких киянок. А серед чоловічих імен першість зайняли Олександр, Сергій, Олег, Володимир, Ігор.
  Останнім часом набуло поширення таке явище, як стандартизація. Вона охопила не лише повні форми імен, а й пестливі, на які здавна був багатий наш народ. Петра кличемо лише Петею, начебто не називали його наші матері Петриком, Петрусем, Петрунею, Юрка, Юрася, Юрасика називаємо лише Юрою, Мишка, Михайлика, Михася—Мишею. Забули й Наталку, Оленку, Ганнусю, Василька, як і загалом більшість таких природних для української мови здрібнілих форм на -ко: Андрійко, Вітько, Сашко, Сергійко, Володько, Миколко і под. А здавалося б, мали поважати цей суфікс, адже саме він утворив найпоширеніший тип наших прізвищ на -ко і -енко, який став своєрідною візитною карткою українця.

  Найпопулярніші українські імена в 2006 році
 2. #2
  Приєднався 19.03.2007
  Звідки Львів
  Повідомлень 979
  Записів в журналі 3

  Re: Українські імена

  угу... а ще таке є..

  ЖІНОЧІ
  Бажана, Берегиня, Біловида, Біломира, Білослава, Біляна, Благиня, Благовида,
  Благовіра, Благовіста, Благослава, Богдана, Боговіра, Боговіста, Богодара,
  Боголіпа, Боголюба, Богосвята, Богумила, Богумира, Богуслава, Божедана,
  Божедара, Божемила, Божена, Божиця, Болеслава, Борислава, Боронислава, Братолюба,
  Братомила, Брячислава, Будана, Будимира, Будислава, Богумила, Ведана, Велимира,
  Вербава, Верхуслава, Веселина, Веселка, Весна (Веснянка), Вишена, Вишеслава,
  Вишня, Віра, Віродана, Віродара, Вірослава, Віста (Вістана), Вістуна, Вітана,
  Влада (Владана), Владислава, Власта, Вогнедара, Вогняна, Волелюба,
  Володимира, Волошка, Воля, Всеволода, Вселюба, Всемира, Всеслава, В’ячеслава,
  Гаїна, Гатусила, Гарнослава, Голубка, Горигляда, Горислава, Городислава,
  Гострозора, Градислава, Гранислава, Гремислава, Далібора, Дана(Данка), Дарина,
  Дзвенимира, Дзвенислава, Дзвінка, Діяна, Добринка, Добровіста, Доброгніва,
  Добролюба, Добромила, Добромира, Доброніга, Доброслава, Долина, Доля, Домаха,
  Доморада, Дружелюба, Жадана, Ждана, Живосила, Живослава, Житомира, Життєлюба
  Забава, Звенигора, Звенислава, Звонимира, Зірка, Злата, Златомира, Златоуста,
  Золотодана, Зорегляда, Зореслава, Зорина, Зоря(Зоряна) Казка, Калина, Квітка,
  Колодара, Красава, Красимира, Красновида, Краснолика, Красуня, Купава
  Лада, Ладислава, Ладомила, Ладомира, Левина, Лель(Леля), Леся, Либідь, Лілея,
  Лоліта, Любава, Любаня, Любислава, Любов, Любомила, Любомира, Люборада,
  Людмила, Людомила, Любослава, Льоля Мавка, Магадара, Маїна, Маківка, Малуня,
  Малуша, Мальва, Марута, Мая, Медорада, Мечислава, Милана, Милована, Миловида,
  Милодара, Милослава, Мирана, Миробога, Миролюба, Мирослава, Млада, Мокрина,
  Мстислава, Мудролюба Надія, Найда, Найдена, Наслава, Немира, Нігослава,
  Незабудка Огняна, Оримира, Орина, Орислава, Орися, Оріяна (Оріянка), Орогоста,
  Острозора, Остромира, Осмомисла, Остромова Пава, Палажка, Палазга, Перелюба,
  Перемила, Перемисла, Півонія, Позвізда, Полеза, Поляна, Потішана, Предслава Рада,
  Радана, Радимира, Радогоста, Радомира, Радослава, Рідна, Рогволода, Рогніда,
  Родослава, Рожана, Роксолана, Ромашка, Росава, Росина, Ростислава, Ростичара,
  Ростуня, Рудана, Ружа, Русана, Русудана, Русява(Русявка), Рута
  Світана, Світлана, Світовида, Світогора, Світодара, Світозара, Світолика,
  Світолюба, Світослава, Світояра, Свободана, Святогора, Святолюба, Святослава,
  Силата, Силолюба, Силослава, Синезора, Синьоока, Сіверина, Слава, Славина,
  Славолюба, Славомила, Сміяна, Сніжана, Сніжинка, Собіслава, Соловія, Сологуба,
  Сонцевида, Сонцедара, Сонцелика, Сонцеслава, Ссанимира, Станислава, Судимира,
  Судислава
  Татолюба, Твердислава, Твердогоста, Творимира, Творислава, Толигніва, Тонкостана,
  Трояна, Хвала, Хвалибого, Хвалимира, Хвалина, Хорошка, Хорошуня, Хотимра,
  Хотяна, Хранимира, Худана,Цвітана, Чайка, Чарівна, Чарівниця, Чаруна, Чеслава,
  Ява, Яворина, Ялина, Ярина, Яромила, Яромира, Ярослава, Ясна, Ясновида,
  Ясногора, Яснолика, Яснослава

  ЧОЛОВІЧІ
  Бажан, Біловид, Білогост, Біломир, Білослав, Білотур, Білян, Благовид,
  Благовіст, Благодар, Благодат, Благомир, Благослав, Богдан, Боговір,
  Боговіст, Богодар, Боголад, Боголіп, Боголюб, Богород , Богосвят,
  Богумил, Богумир, Богуслав, Бож, Божан, Божедар, Божейко, Божемир, Божен,
  Божко, Болеслав, Боримир, Боримисл, Борис, Борислав, Боян, Братан, Бративой,
  Братимир, Братислав, Братко, Братомил, Братослав, Брячислав, Боронислав,
  Будивид, Будивой, Будимил, Будимир, Будислав, Буймир, Буйтур, Буревій,
  Буревіст
  Ведан, Велемир, Велемудр, Велет, Величар, Величко, Вербан, Вернидуб, Вернислав,
  Веселан, Витомир, Вишата, Вишезор, Вишеслав, Вір, Віродан, Віродар, Вірослав,
  Віст, Вістан, Вітан, Вітомир, Вітрян, Влад, Владислав, Власт, Вогнедар, Вогнян,
  Водограй, Водотрав, Воїслав, Волелюб, Володар, Володимир, Володислав, Воля,
  Воротислав, Вратан, Вратислав, Всевлад, Всеволод, Вселюб, Вселюд, Всеслав,
  В’ячеслав
  Гарнослав, Гатусил, Гатуслав, Гладко, Гліб, Годомир, Голубко, Горун, Гордій,
  Гордислав, Гордогост, Гордодум, Гордомисл, Гордослав, Гордята, Горигляд,
  Горимисл, Горисвіт, Горислав, Горицвіт, Гостомисл, Гострозір, Гостята, Градимир,
  Градислав, Гранислав, Грива, Гремислав, Грозан, Громовик, Гуляйвітер, Густомисл
  Далемил, Далемир, Далібор, Дан, Данило, Данко, Дантур, Дар, Дарій, Дарибог,
  Даромир, Держикрай, Держислав, Дибач, Дивозір, Дій, Добрибій, Добривод, Добрик,
  Добрило, Добриня, Добрисвіт, Добровіст, Доброгост, Добродум, Добролик, Добролюб,
  Добромил, Добромир, Добромисл, Доброслав, Доморад, Домослав, Дорогобуг,
  Дорогомир, Дорогомисл, Дорогосил, Дорогочин, Дружелюб
  Жадан, Ждан, Живорід, Живосил, Живослав, Житомир, Життєлюб, Збоїслав, Зборислав,
  Звенигор, Звенимир, Звенислав, Здоровега, Земислав, Злат, Златомир, Златоус,
  Златодан, Злотан, Злотодан, Зорегляд, Зоремир, Зорепад, Зореслав, Зорян,
  Ізяслав Квітан, Києслав, Кий, Киян, Княжослав, Колодар, Колодій, Косак,
  Красун, Крилач, Куйбіда, Курило
  Лад (Ладо), Ладимир, Ладислав, Ладолюб, Ладомир, Лев, Левко, Листвич,
  Ліпослав, Лоліт, Любим, Любовир, Любодар, Любозар, Любомил, Любомир,
  Любомисл, Любомудр, Любослав, Людомил, Людомир, Людислав, Лютобор,
  Лютомисл
  Магадар, Магамир, Магаслав, Май, Мал, Малик, Маломир, Медомир, Межамир,
  Мечислав, Мизамир, Милан, Милован, Милодар, Милодух, Милослав, Мир, Миробог,
  Мирогост, Миролюб, Мирослав, Мовчан, Молибог, Мстибог, Мстивой, Мстислав,
  Мудролюб
  Нагнибіда, Надій, Найден, Наслав, Недан, Немир, Непобор, Нігослав, Одинець,
  Орел, Орь (Орій), Оримир, Осмомисл, Острозор, Остромир, Остромов, Первушко,
  Перелюб, Перемил, Перемисл, Пересвіт, Переяслав, Першик, Подолян, Позвізд,
  Полель, Полян, Пребислав, Предислав, Пугач, Путило, Путята
  Рава, Рад(Радан), Радечко, Радивой, Радило, Радим, Радимир, Радислав, Радко,
  Радован, Радогост, Радомир, Радомисл, Радослав, Ратибор, Ратимир, Ратислав,
  Ревун, Рід, Рогволод, Родан, Родослав, Рожден, Розум, Роксолан, Ростислав,
  Ростичар, Ростун, Рудан, Рус(Русан), Русудан
  Сармат, Сварг, Сват, Світ(Світан), Світлан, Ссвітлогор, Світогор, Світовид,
  Світодар, Світозар, Світокол, Світолик, Світолюб, Світомир, Світослав, Світояр,
  Свободан, Святовид, Святогор, Святолюб, Святополк, Святослав, Семибор,
  Семирад, Сердитко, Сила(Силан), Силолюб, Силослав, Синьоок, Скол, Слава,
  Славобор, Славолюб, Славомир, Славута, Снага, Сніжан, Сновид, Снозір, Собібор,
  Собімир, Собіслав, Сокіл, Соловей, Сологуб, Сонцевид, Сонцедар, Сонцелик, Спас,
  Станимир, Станіслав, Стародум, Стожар, Стоймир, Стоян, Судивой, Судимир,
  Судислав, Сурма
  Татолюб, Татомир, Твердигост, Твердислав, Творилад, Творимир, Творислав,
  Тихомир, Тихон, Толигнів, Толислав, Тригост, Троян, Триріг, Тур, Турбог,
  Турбрід, Уличан, Ус, Хвала, Хвалибог, Хвалимир, Ходота, Хорив, Хорошко,
  Хорошун, Хотибор, Хотимир, Хотян, Хранимир, Худан, Царко, Цвітан, Чара,
  Чернин, Чеслав, Чесмил, Честислав, Чорновіл, Чорнота, Чорнотур, Щастибог,
  Щастислав, Щедрогост, Щек, Юрій, Ява, Явір, Яволод, Яр, Ярило, Яровид,
  Яровит, Яромил, Яромир, Яромисл, Ярополк, Яросвіт, Ярослав, Ярош, Яртур,
  Ярчик, Ясен, Ясновид, Ясногор, Яснозір, Яснолик
 3. #3
  Приєднався 03.02.2007
  Звідки Львів
  Повідомлень 1124
  Записів в журналі 5

  Re: Українські імена

  Тема про імена вже існує!
  Буває час орлів, а нині різне птаство
  З державної руки сипнули їм пшона
  Не треба правду говорить цвітасто
  Вона сьогодні проста і страшна...
  Л. Костенко
 4. #4
  Приєднався 05.04.2007
  Звідки Львів
  Повідомлень 354

  Re: Українські імена

  Тема про імена вже існує!
  Вибачайте, якщо правда. Покажіть її
 5. #5
  USk@'s Avatar
  Приєднався 20.01.2007
  Звідки Тернопіль
  Повідомлень 1150
  Записів в журналі 28

  Re: Українські імена

  Мого прадідуся звали Порфирій.А прабабусю, тільки по іншій лінії-Пелагія.
  Красивыми мы были и остались, но прелесть наша не в изгибах тел...пусть плачут те, кому мы не достались, пусть сдохнут те, кто нас не захотел!!!
 6. #6
  Приєднався 09.03.2007
  Звідки Львів
  Повідомлень 4918
  Записів в журналі 30

  Re: Українські імена

  Бабця мого друга - Надія Хрисантіївна... А ще маю знайому Калістратівну... В принципі, імена грецького походження, але колись були дуже поширені в Україні...
  А щодо словянських імен, думаю, всі легко вгадають, яке мені подобається найбільше
  Коли всі думають однаково, значить, ніхто особливо і не думає...
 7. #7
  Приєднався 05.04.2007
  Звідки Львів
  Повідомлень 354

  Re: Українські імена

  USk@, Все, Хм.... а от моєї знайомої батько Феодосій Христина Феодосіївна)
 8. #8
  USk@'s Avatar
  Приєднався 20.01.2007
  Звідки Тернопіль
  Повідомлень 1150
  Записів в журналі 28

  Re: Українські імена

  Я от згадала оповідання Нечуя-Левицького "Кайдашева сім"я".Там головні герої були:Лаврін, Карпо, Мотря.То ж теж українські імена!
  Красивыми мы были и остались, но прелесть наша не в изгибах тел...пусть плачут те, кому мы не достались, пусть сдохнут те, кто нас не захотел!!!
 9. #9
  Модератор гри "Фотопогляд"
  Приєднався 20.03.2006
  Звідки Львів
  Повідомлень 1897

  Re: Українські імена

  Мій друг - Платон, бо він народився 1 грудня а по церковному календарю то свято Романа та Платона.
 10. #10
  Приєднався 06.02.2007
  Звідки Прикарпаття:)
  Повідомлень 1621
  Записів в журналі 187

  Re: Українські імена

  Я люблю пестливі форми, наприклад, Світлана - Світлаха, Світласик; Уляна - Уляха, Улечка, Уляська; Олександр - Сашко; Володимир - Володька, Володечко; Ірина - Ірусик, Іринелла; Ганнуся - Ган. То теж скорочення, дуже практичні і з дійсного словообігу.
  Є дві речі, які викликають зачудування і захоплення: зоряне небо наді мною і моральний закон в мені... (с) Е.Кант
Сторінка 1 з 3 123 Останні
 • Перейти до сторінки:

Подібні теми

 1. Російсько-українські сім'ї
  Від Gunner у форумі Нація і люди
  Відповідей: 53
  Останнє: 11.12.2010, 01:23:15
 2. Де брати українські трейлери?
  Від Rol@nd у форумі Кіно та телебачення
  Відповідей: 2
  Останнє: 14.08.2010, 01:29:25
 3. Справжні імена зірок!!!
  Від Dracula у форумі Шоу-бізнес
  Відповідей: 12
  Останнє: 05.11.2009, 16:17:47
 4. Українські смайлики
  Від warrior у форумі Про все на світі
  Відповідей: 3
  Останнє: 19.04.2007, 14:34:46

Ваші права у розділі

 • Ви не можете створювати нові теми
 • Ви не можете відповідати на повідомлення
 • Ви не можете приєднувати файли
 • Ви не можете редагувати повідомлення